Arch Linux Kurulumu (UEFI + LVM)

Selamlar. Bu yazıda Arch linux kurulumunu uefi ve lvm ile birlikte yapacağız. Öncelikle klavyemizi Türkçe Q olarak ayarlayalım ve bilgisayarımızın UEFI desteği olup olmadığını kontrol edelim

loadkeys trq
efivar -l

Eğer UEFI desteği varsa resimdeki gibi bir çıktı görürsünüz.

loadkeys_efivar

ping komutu ile internet bağlantımızı kontrol edelim.

ping -c 3 www.google.com

Eğer internet bağlantınız yoksa wifi-menu komutu ile wifi ağınıza bağlanabilirsiniz.

Şimdi cgdisk ile efi ve lvm bölümlerini ayarlayalım

Not: Eğer gpt bölümlerdirme tablosu kullanıyorsanız sizde benim gibi diski bölümlendirmek için cgdisk kullanabilirsiniz. Eğer mbr bölümlendirme tablosu kullanıyorsanız bölümendirmeyi cfdisk ile yapınız.

cgdisk /dev/sda

New ile yeni bir bölüm oluşturuyorum. Bize başlangıcı soruyor boş bırakarak enter ile geçelim ve boyutu 500M girerek 500 MB bir alan oluşturalım bu bizim efi bölümümüz olacak. Bölüm tipine ef00 yazalım bölüm adını ise boş bırakabiliriz. EFI bölümü oluşturduk. Şimdi tekrar new ile yeni bir bölüm daha oluşturalım başlangıç ve boyutu boş bırakarak kalan tüm boş alanı kullanalım. Bölüm türü 8e00 girip LVM olarak ayarlıyoruz ve cgdisk ile işimiz bitiyor.

cgdisk

Write ile değişiklikleri kaydedip Quit ile çıkıyoruz.

lsblk komutu ile disklerin son halini görebilirsiniz.

lsblk

Şimdi LVM ile fiziksel bir bölüm ve vg adında bir bölüm grubu oluşturalım.

pvcreate /dev/sda2
vgcreate vg /dev/sda2

Şimdi root ve home bölümlerini oluşturalım. 10 GB root bölümü için ayıracağım geri kalanın tamamını home bölümü için kullanacağım.

lvcreate -L 10G -n root vg
lvcreate -l 100%FREE -n home vg

Not: Swap bölümü oluşturmadım ama siz isterseniz aynı şekilde home bölümü oluşturmadan önce swap bölümü oluşturabilirsiniz. Örneğin: lvcreate -L 1G -n swap vg

lvm

Şimdi bölümleri formatlayalım bağlayalım.

mkfs.vfat -F32 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/mapper/vg-root
mkfs.ext4 /dev/mapper/vg-home

mount /dev/mapper/vg-root /mnt

mkdir /mnt/boot
mkdir /mnt/boot/efi
mkdir /mnt/home

mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
mount /dev/mapper/vg-home /mnt/home

Not: Eğer swap bölümü oluşturduysanız swap bölümünüde biçimlendirin ve aktif hale getirin.Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz: mkswap /dev/mapper/vg-swap
swapon /dev/mapper/vg-swap

Şimdi temel sistem paketlerini kurabiliriz

pacstrap -i /mnt base base-devel

Sorulan bütün soruları enter ile geçebiliriz.
fstab dosyasını oluşturalım

genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Şimdi chroot ortamına geçebiliriz.

arch-chroot /mnt /bin/bash

Hostname yani bilgisyar adını ayarlayalım. Ben arch olarak ayarlıyorum.

echo arch > /etc/hostname

Sistem yerelini ayarlamak için /etc/locale.conf dosyasını açalım

nano /etc/locale.conf

ve aşağıdaki satırları ekleyelim

LANG=tr_TR.UTF-8

Bölge ve zaman dilimi için /etc/timezone dosyasını açalım

nano /etc/timezone

ve şu satırı ekleyelim

Europe/Istanbul

ve şu komutu verelim

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

Not: Eğer dosya var diye bir hata alırsanız önce /etc/localtime dosyasını siliniz rm /etc/localtime

Dil tercihimiz için /etc/locale.gen dosyasını açalım ve şu satırları bularak başlarındaki # işaretine kaldıralım

tr_TR.UTF-8 UTF-8
tr_TR ISO-8859-9

Not: Nano editoründe ctrl+w ile arama yapabilirsiniz.

Değişikliklerin aktif olması için locale-gen komutunu verelim.

Temel sistem kurulumu sırasında pacstrap mkinitcpio komutunu çalıştırarak bir initial ramdisk oluşturdu ancak biz lvm kullandığımız için /etc/mkinitcpio.conf dosyası içirisinde bir değişiklik yaparak bu işlemini tekrarlamamız geriyor.

nano /etc/mkinitcpio.conf

komutu ile mkinitcpio.conf dosyasını açalım ve HOOKS=(base udev autodetect modconf block filesystems keyboard fsck) yazan satırı bulalım ve filesystems ifadesinden önce lvm2 ifadesini ekleyelim.

hooks

F3 ile kaydedip F2 ile çıkalım. Şimdi mkinitcpio komutunu verelim.

mkinitcpio -p linux

Şimdi gerekli bazı paketleri kuralım

pacman -S grub efibootmgr networkmanager

Grub bootloader kuralım

grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=arch --recheck

Not: grub-install işlemi sonunda No error reported yazısını göremiyorsanız bu bir yerlerde hata yaptınız ve grub doğru şekilde kurulamadı demektir..

Grub config dosyasını oluşturalım

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

grub

Network manageri başlangıçta aktif hale getirelim.

systemctl enable NetworkManager

root parolasını belirleyelim

passwd

Şimdi chroot ortamından çıkış yapalım bölümlerimizi ayıralım ve sistemi yeniden başlatalım.

exit
umount -R /mnt
reboot

Not: Yeniden başlatma sırasında kurulum ortamını bilgisayarınızdan ayırmayı utmayınız

Yeniden açıldığında root olarak giriş yapabilirsiniz. Şuan aslında arch kurulumu bitti ama daha yapmamız gereken şeyler var.

Önce paket depolarını güncelleyelim ve güncellemeleri kontrol edelim.

pacman -Syyu

Bazı sürücü ve paketleri yükleyelim.

pacman -S xorg xorg-server xorg-xinit mesa alsa-lib alsa-utils dbus

Şimdide bir kullanıcı oluşturalım.

useradd -m -g users -G optical,storage,wheel,video,audio,users,power,network,log -s /bin/bash kagan

Oluşturduğumuz kullanıcının parolasını belirleyelim.

passwd kagan

Yeni kullanıcının sudo ile komutları çalıştırabilmesi için /etc/sudoers dosyasını açıp %wheel ALL=(ALL) ALL satırının başındaki # işaretini kaldıralım.

sudoers

Şimdi sistemi reboot komutu ile yeniden başlatarak yeni oluşturduğumuz kullanıcı ile giriş yapalım.

Son olarak bir masaüstü ortamı kuralım. Ben xfce kuruyorum eğer başka masaüstü ortamı kurmak istiyorsanız arch wiki hepsini anlatmış.

sudo pacman -S xfce4 xfce4-goodies lightdm

lightdm açılışta aktif hale getiriyoruz ve kurulum bitiriyoruz.

sudo systemctl enable lightdm

arch

İşte bu kadar basit :)